Uw winkelwagen is nog leeg
Cadeau
0
Winkelwagen
Aantal producten: 0
WinkelwagenSluiten
menu
sluiten

Privacy Policy

Privacy- en cookieverklaring SurpriseFactory.be

Via de website van SurpriseFactory B.V., www.surprisefactory.be (hierna: "SurpriseFactory"), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. SurpriseFactory acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
- proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 9 september 2016.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
- het verlenen van toegang tot de website www.surprisefactory.be;
- het afhandelen van bestellingen gedaan via de website;
- het beantwoorden van vragen, klachten etc.;
- het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Via onze website heeft u de mogelijkheid een cadeaubon te bestellen en eventueel bij een derde te laten afleveren. Bij de aanschaf zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens van jou of van de ontvanger aan ons te verstrekken. Ook kunt u ons berichten sturen, al dan niet via de website zelf. Wij vragen de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Adresgegevens
- Betaalgegevens

De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Het afhandelen van de bestelling
- Het afhandelen van een vraag, opmerking, klacht etc.

Naast bovenstaande actieve verstrekking verzamelen wij ook passief gegevens. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het geanonimiseerde IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan jou te leveren. Gegevens van de ontvanger van de cadeaubon worden niet bewaard, enkel uw gegevens zolang als noodzakelijk is.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wij maken gebruik van functionele cookies, maar ook van cookies van derden die door ons zijn ingeschakeld.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij daarnaast gebruik van de volgende partijen:
- Google Analytics
- Youtube

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:
- het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
- het optimaliseren van onze diensten;
- het tonen van video's van Youtube.

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
- logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
- encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
- beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u via onze website aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan info@surprisefactory.eu. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.